Studio Defresh si všímá společenské problematiky současné mladé generace a pomocí oděvu jako média ji reflektuje.

Autoři využívají základního oděvního kusu -bílého trika- jako důležitého prostředku komunikace.

Přes úmyslnou nerozumnost a revoltu proti je stále hlavní polohou oděv.

 

Studio Defresh si přivlastnilo zelenou ve všech jejích odstínech i podobách a zavázalo se šířit ji.

studiodefresh@gmail.com